Whistleblower channel

 

Välkommen till vår sida för orosanmälan!

Den här sidan är till för dig som har upplevt, eller som har sett någon annan vara med om, en oroväckande händelse på PartnerTech Karlskoga och vill göra en anmälan om det. Det kan också vara en händelse på annan plats men som på något sätt har med företaget att göra.

Whistleblower gör det möjligt för dig att göra en anonym orosanmälan. Den information som skickas är krypterad vilket gör att både din anonymitet och känslig information skyddas.

Allt du behöver göra är att fylla i fälten nedan och klicka på Send. Du har också möjlighet att skicka med filer i anmälan.
Welcome to our site for reporting concerns!

This page is for you who have been through, or have seen someone else go through, something that is cause for concern at PartnerTech Karlskoga and want to report it. This could also be something that has happened elsewhere but that in some way has to do with the company.

Whistleblower allows you to make an anonymous report of concern. The information sent is encrypted, which means that both your anonymity and sensitive information are protected.

All you need to do is to complete the fields below and click Send. You also have the option of sending files in the notification.
Ämne/Subject:
Datum/Date:
Plats/Place: