Magnus Blomgren

VD

+46 70-492 62 70
magnus.blomgren@permec.se

Anders Blomgren

Marknad

+46 70-649 17 30
anders.blomgren@permec.se

Helen Palm Danielsson

Ekonomi

Caroline Bäckman

Logistik

+46 70-824 61 49
caroline.backman@permec.se

Elvir Mujezinovic

Teknik

+46 70-588 02 27
elvir.mujezinovic@permec.se

Mikael Dohrmann

Inköp

+46 76-892 75 12
mikael.dohrmann@permec.se

Åsa Nyström

HR

+46 73-083 71 97
asa.nystrom@permec.se

Vid fakturafrågor

Vänligen kontakta invoice.kga@permec.se eller faktura.kga@permec.se