Vi svarvar, fräser, slipar och härdar för hållbar design.

PartnerTech Karlskoga AB har en av Sveriges modernaste anläggningar för avancerad mekanisk tillverkning. Kärnan i verksamheten är bearbetning och tillverkning av produkter för försvarsindustrin.
 Denna unika kompetens och erfarenhet drar vi nytta av för kunder inom allt fler industriella områden där höga krav ställs på en hög förädlingsgrad.

Kunskap som krävs för komplex bearbetning

I vår verksamhet möter vi hela tiden kunder som ställer höga krav på oss och de produkter vi förädlar. Och kraven på dokumentation är minst lika höga.

För oss handlar det om att ha rätt kunskap och kunna hantera komplex bearbetning i svåra material. Att vi svarar mot dessa krav är ingen tillfällighet. Som mångårig leverantör till försvarsindustrin vet vi vad som krävs och förväntas av oss. Det är inte ovanligt att vi vet mer om produkten än våra kunder.

Dra nytta av vårt kunnande tidigt i konstruktionsarbetet

Vår grundsyn på ett samarbete är glasklar. Vi sitter på unik erfarenhet och kunskap som tillför och förbättrar produkten och tillverkningsprocessen. Det vill vi att våra kunder skall dra nytta av.

I en öppen dialog, där vi är med tidigt i konstruktionsarbetet, bidrar vi med kostnadseffektiv utveckling och förbättring av slutprodukten. Vi kan vara med hela vägen i kedjan från materialval, konstruktion, tillverkning, montering och funktionstester.

En toppmodern produktionsanläggning

Produktionen är uppdelad i avdelningar för prototyper och korta serier, serieproduktion och montering. Maskinparken består av avancerade fleroperationsmaskiner och fleroperationssvarvar. Partnertech är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001.

På anläggningen har vi högkvalificerad kompetens och resurser för:

Design: materialval, konstruktion, värme och ytbehandling

Tillverkningsprocesser: svarvning, fräsning, härdning, kallformning, trycksvarvning, elektronstrålesvetsning, hårdsvarvning, slipning, hening och polering

Kontroll: mekanisk och oförstörande provning, kvalificerad mätning,