Kontraktstillverkning av bearbetade produkter med extremt höga krav

Permec Group är ledande leverantör av komplexa och avancerade detaljer till högteknologisk industri. Våra lösningar hittar du i allt från Hasselblads kamerahus till JAS-plan, transmissioner i Volvos fordon, sfäriska rullager från SKF och hydrauliken i Komatsus skogsmaskiner.

Oavsett hur höga krav du har på dina produkter kan du vara säker på att vi tillsammans hittar den lösning som motsvarar dina förväntningar och målbild.

Snäva toleranser, svåra material och speciella önskemål på ytegenskaper och ytbehandlingar är vår hemmaplan. Vi gillar helt enkelt utmaningen att hantera krav med stor komplexitet. Vi är långsiktiga, flexibla, proaktiva och tänker ett steg längre i våra lösningar. Och våra produktionsanläggningar är anpassade för de processer som krävs för en komplex produkt.

PartnerTech Karlskoga AB har en av Sveriges mest moderna anläggningar för avancerad mekanisk tillverkning. Kärnan i verksamheten är bearbetning och tillverkning av produkter för försvarsindustrin.
 Denna unika kompetens och erfarenhet drar vi nytta av för kunder inom allt fler industriella områden där höga krav ställs på produktens förädlingsgrad.

Tillverkningen är uppdelad i separata avdelningar för prototyper och korta serier, serieproduktion och montering. Maskinparken består av avancerade fler-axliga bearbetningsmaskiner för både svarvning, fräsning och slipning.

För oss är bra nog helt enkelt inte bra nog

Partnertech Karlskoga AB har hög teknisk kompetens. Med stor industriell erfarenhet blir det totala kunnandet både bredare och djupare. För oss är gruppens sammansättning ett sätt att aktivt driva produkt- och processförbättringar som kommer våra kunder till godo.