För oss är bra nog

inte bra nog.

Försvarsindustrins krav på

spetskompetens och fordonsindustrins

behov av processeffektivitet är vår

drivkraft mot perfektion.

Läs mer

Ett kamerahus med ytfinish i

aluminium bortom det vanliga.

Snäva toleranser utmanar

vårt kunnande inom

avancerad mekanisk

tillverkning. Det gillar vi.

Kontraktstillverkning av bearbetade produkter

på uppdrag av ledande industriföretag.

Läs mer

Vi tillverkar prototyper, konstruerar

detaljer och serieproducerar.

Kvalitetstänkande i samverkan är nyckeln

till ständig produktutveckling.

Hydraulik. Svarvning. Fräsning.

Perfektion kräver det

yttersta av oss. Det gillar vi.

Djup materialkunskap, unikt

processkunnande och effektiv produktion

för högförädlade precisionsdetaljer.

stabila operationer i extrem terräng.

Hydrauliska block och komponenter för

För oss är bra nog

inte bra nog.

Försvarsindustrins krav på spetskompetens

och fordonsindustrins behov av

processeffektivitet är vår drivkraft mot

perfektion.

Läs mer

Snäva toleranser utmanar

vårt kunnande inom

avancerad mekanisk

tillverkning. Det gillar vi.

Kontraktstillverkning av bearbetade

produkter på uppdrag av ledande

industriföretag.

Läs mer

Perfektion kräver det

yttersta av oss.

Det gillar vi.

Djup materialkunskap, unikt

processkunnande och effektiv produktion

för högförädlade precisionsdetaljer.

Kortare ledtid
och låg
kapitalbindning

Produktion under ett tak innebär kontroll på processens alla steg. Från kapning till bearbetning, härdning och leverans. Det ökar följsamheten i supply chain, minskar kapitalbindningen och kortar ledtiden.

Förbättrade
egenskaper
för dieselmotorer

Vi arbetar aktivt med ständig produktutveckling tillsammans med våra kunder. Många
förbättringsförslag från oss för stora dieselmotorer har medfört bättre produktegenskaper, högre kvalitet och lägre kostnader.

Lyhördhet,
snabbhet och
flexibilitet

Nya produkter och utmanande applikationer kräver flexibilitet, lyhördhet och att vi agerar snabbt. Det har våra kunder glädje av. Att vi är med tidigt i utvecklingen ger ofta både vikt- och kostnadsfördelar.

Kapacitet
inom mekanisk bearbetning

Permec Group har mycket hög kapacitet inom mekanisk bearbetning och kompletterande processer. Vi har en av Sveriges största anläggningar för avancerad mekanisk tillverkning. En kapacitet väl lämpad för större projekt.

Konstruktion,
prototyper och
serieleverans

Vi tar helhetsansvar där vi konstruerar detaljer, tillverkar prototyper och producerar i serie. Hög materialkompetens, erfarenhet inom konstruktion och att hitta rätt ytbehandling gör oss till en stark partner.